Terveystietoa

Kela »

Kansaneläkelaitoksen sivuilta löydät tietoa lääkekorvauksista ja kaikista muista sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

Itsehoito-opas »

Itsehoito-opas sisältää tiedot tavallisimmista itselääkintään liittyvistä oireista ja niiden hoitoon tarkoitetuista itsehoitolääkkeistä.

Matkailijan terveysopas »

Matkailijan terveysopas on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimittama, suomalaisten asiantuntijoiden kanssa laadittu käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille, matkailijoille ja matkailualalla työskenteleville.

Tohtori.fi »

Tohtori.fi on laaja terveysalan internet-tietopalvelu. Sivustolta löytyy luotettavaa tietoa terveydestä ja kaikista Suomessa apteekissa myytävistä lääkevalmisteista. Sivuilta löytyy myös laaja sanasto lääketieteen termeistä.

Myrkytystietokeskus »

puh. 09-471977 (suora), tai 09-4711 (vaihde). Sivustosta löytyy mm. ensiapuohjeita myrkytystapaturmissa ja myrkyllisten aineiden luettelo.

Ensiapu-opas »

Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet.

Sairas lapsi »

Sivuilta löytyy tietoa esim. lapsilla yleisistä sairauksista ja rokotuksista

Lastenlääkäri »

Kun lapsi sairastuu -opas vanhemmille.