Palvelut

Erityisosaaminen

Joukkoomme kuuluu venäjänkielentaitoinen farmaseutti. Palvelemme myös englannin ja ruotsin kielellä.

Reseptien uusiminen

Hoidamme reseptien uusimisen puhelimitse tai sähköisesti. Kaikkia reseptejä ei kuitenkaan voi uusia apteekin kautta. Uusittava resepti kannattaa tuoda ajoissa apteekkiin. Uusiminen kestää lääkäristä riippuen 1-8 arkipäivää.

Tiliasiakkuus

Tiliasiakkuus on helppo tapa hoitaa lääkemaksut. Se sopii hyvin esim. kotisairaanhoidon tai palvelutalon asiakkaille. Laskun maksamista voi helpottaa tekemällä suoramaksusopimuksen.

Suuret lääkekulut

Voimme tarkistaa asiakkaiden apteekistamme ostamien korvattavien lääkkeiden omavastuu-kertymän. Kun asiakkaan lääkeostojen (vuotuinen) omavastuuosuus (v. 2018 605,13 €) on täyttynyt, hän saa lääkkeiden lisäkorvauksen suoraan apteekista. Tällöin asiakas maksaa vain lääkekohtaisen 2,50 € omavastuuosuuden.

Lisätietoa: www.kela.fi

Yhteisöasiakkaat

Palvelemme myös lääkäriasemia ja yrityksiä sekä palvelutaloja, päiväkoteja ja kouluja.

Verenpainemittari

Asiakkaidemme käytössä on elektroninen verenpainemittari. Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa mittarin käytössä. Mittaus on maksutonta.

Lääkejätteet

Apteekkimme ottaa vastaan lääkejätteitä kotitalouksilta ja toimittaa ne korvauksetta hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle.