Linkkejä

Kela »
Kansaneläkelaitoksen sivuilta löydät tietoa lääkekorvauksista ja kaikista muista sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

Itsehoito »
Itsehoito-opas sisältää tiedot tavallisimmista itselääkintään liittyvistä oireista ja niiden hoitoon tarkoitetuista itsehoitolääkkeistä.

Matkailijan terveysopas »
Matkailijan terveysopas on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimittama, suomalaisten asiantuntijoiden kanssa laadittu käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille, matkailijoille ja matkailualalla työskenteleville.

Tohtori.fi »
Tohtori.fi on laaja terveysalan internet-tietopalvelu. Sivustolta löytyy luotettavaa tietoa terveydestä ja kaikista Suomessa apteekissa myytävistä lääkevalmisteista. Sivuilta löytyy myös laaja sanasto lääketieteen termeistä.

Myrkytystietokeskus »
puh. 09-471977 (suora), tai 09-4711 (vaihde). Sivustosta löytyy mm. ensiapuohjeita myrkytystapaturmissa ja myrkyllisten aineiden luettelo.

Ensiapuohjeita»
Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet.

Sairas lapsi »
Sivuilta löytyy tietoa esim. lapsilla yleisistä sairauksista ja rokotuksista

Lastenlääkäri »
Kun lapsi sairastuu -opas vanhemmille.